10" split with ZOZOO

by Ničiteľ

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Nemocničné lôžko. V nej nepozvaný hosť. Na čom ti záleží, k čomu sa priznávaš, keď opitý v rukách ľudský život máš. Zdravie naše v chorých rukách. Čo je pre vás prvoradé, keď život končí v bolesti a v mukách. Translated lyrics: In sick hands Hospital bed. In her an uninvited guest. What do you care for, what are you confessing to, when drunk in your hands a human life you have. Our health in sick hands. What is essential for you, when life ends in pain and torment.
2.
Okovy 03:11
Ľahšie je prehltnúť, než niečo zmeniť. Naša závislosť na liekoch. Lekár rád predpíše, keď obchodník platí. Vlk za ovcu za prezliekol. Neriešia príčinu, tlmia len následky. Stal si sa otrokom. Neriešia príčinu, tlmia len následky. Okovy. 1000 ľudí v lekárňach, 1000 Eur na účtoch. Translated lyrics: Shackles It's easier to swallow than to change something. Our addiction on remedies. The doctor will gladly prescribe when a sales rep pays. A wolf has taken sheep’s clothing. They don’t handle the cause, just soften the consequences. You've become a slave. They don’t handle the cause, just soften the consequences. Shackles. 1000 people in pharmacies, 1000 euros on accounts.
3.
Pohostinný až pokiaľ druhý nemá nič alebo viacej. Otvorený až pokiaľ nie je reč o vlastných chybách. Súcitný až pokiaľ nie je obeť príliš blízko. A kokot, kokot 24/7. Translated lyrics: Nation of pricks Hospitable until the other owns nothing or more. Open until there is a word about their own faults. Compassionate until a victim is too close. And being a prick, prick 24/7.

about

Split so ZOZOO vyšiel ako digitálny release za dobrovoľný
príspevok (vrátane nuly) a 10" za spolupráce slovenských labelov Skaven Records, Totalitarianism still continues, Burina Records, High Forehead Press a R.U.R distro, českých labelov Véva Records a Togue Sol distribution, kazachstanského labelu Red Truth Records, poľského labelu Pozytywny Wymiar Piekla, gréckeho labelu Sweet Ohm Recordings a nemeckého labelu WOOAAARGH.

Náklad je 300 kusov.

Stranu ZOZOO si môžeš vypočuť tu:
zozoo.bandcamp.com/album/split-zozoo-ni-ite

10" zoženiete u všetkých spomenutých labelov (emailové kontakty nájdete nižšie), alebo cez nás a to buď cez osobný odber alebo na koncertoch.

Split with ZOZOO was released as "Pay what you want" digital release (including zero) and as 10" thanks to the cooperation of the Slovak labels Skaven Records, Totalitarianism still continues, Burina Records, High Forehead Press and R.U.R distro, Czech labels Véva Records and Togue Sol distribution, Kazachstanian label Red Truth Records, Polish label Pozytywny Wymiar Piekla, Greek label Sweet Ohm Recordings and German label WOOAAARGH.

300 pieces.

You can listen to the ZOZOO site here:
zozoo.bandcamp.com/album/split-zozoo-ni-ite

You can get the 10" through the mentioned labels (down are the email contacts) or through us at concerts or in person.

Burina Records - klemodasa@gmail.com
High Forehead Press - peter.kocis@outlook.com
R.U.R distro - moksa121@gmail.com
Véva Records - veva_records.punk@seznam.cz
Red Truth Records - redtruthrecords@gmail.com
Pozytywny Wymiar Piekla - azbest1@poczta.onet.pl
Sweet Ohm Recordings - sweetohmrecordings@gmail.com
Togue Sol Distribución - jc.zebra@seznam.cz
WOOAAARGH - wooaaargh@yahoo.de
Skaven Records - skavenrecords@gmail.com
Totalitarianism Still Continues - punkgen@gmail.com

credits

released November 17, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Ničiteľ Spisska Nova Ves, Slovakia

contact / help

Contact Ničiteľ

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Ničiteľ, you may also like: